Chào mừng đến với TESV - Công ty chuyên về ATEX & IECEx
(Tiền thân là Công ty TNHH An Toàn Điện Trainor Việt Nam)

"Cách tối ưu để ngăn ngừa cháy nổ là thay thế hoặc giảm thiểu sử dụng vật liệu dễ cháy. Nếu không thể làm như vậy, thì phải tránh các nguồn gây cháy thật hiệu quả."

1/8
Đào tạo phòng nổ Ex
Khảo thí IECEx CoPC
Giám định & tư vấn Ex

Minh họa vụ nổ tại Ks. Sheraton

hội thảo ATEX & IECEx 2019

TIN TỨC CẬP NHẬT
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ LIÊN KẾT
Trainor AS
Trainor China
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam