Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam

Trainor là công ty quốc tế chuyên cung cấp
1/4
Đào tạo
phòng nổ Ex
Khảo thí
IECEx CoPC
Giám định &
tư vấn Ex

Cảm ơn quý vị khách mời,

Hẹn gặp lại vào tháng 8 năm 2020!

TIN TỨC CẬP NHẬT
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ LIÊN KẾT
Trainor AS (Headquarters)
Trainor Korea
Trainor China
Karandikar Laboratories
Capeserve Sdn Bhd
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG