Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ IECEx CoPC

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký dự thi trực tuyến. Chỉ cần nhấp vào nút bên dưới và điền vào đơn đăng ký dự thi bằng Tiếng Anh.

Tham khảo hướng dẫn đăng ký dự thi và yêu cầu hồ sơ đăng ký tại IECEx OD 502. Tham khảo các điều kiện tiên quyết yêu cầu cho mỗi đơn vị chứng chỉ tại IECEx OD.

 

Hãy chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ sau trước khi đăng ký dự thi:

  • Ảnh chân dung kích cỡ dùng cho hộ chiếu​​, định dạng jpg, tham khảo OD 502 3.3.5

  • Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và đào tạo, định dạng pdf hoặc định dạng văn bản tương tự, tham khảo OD 502 2.4 -2.5

 

 

 

 

Hãy liên hệ ngay với trung tâm khảo thí của bạn nếu bạn cần hỗ trợ để đăng ký dự thi

 

​ĐĂNG KÝ BẰNG THƯ ĐIỆN TỬ HOẶC QUA BƯU ĐIỆN

Bạn cũng có thể tải đơn đăng ký dự thi và gửi đến mail@trainor.vn, hoặc gửi đến trung tâm khảo thí qua đường bưu điện. Xin lưu ý rằng tất cả các đơn đăng ký dự thi phải điền bằng tiếng Anh.

(Đơn dự thi và các yêu cầu hồ sơ như trên được đăng ký riêng biệt.)