ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ IECEx CoPC

​ĐĂNG KÝ BẰNG THƯ ĐIỆN TỬ HOẶC QUA BƯU ĐIỆN

Để đăng ký dự thi vui lòng tải đơn đăng ký và chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ như hướng dẫn dưới đây và gửi đến mail@tesv.no, hoặc gửi đến trung tâm khảo thí qua đường bưu điện. Xin lưu ý rằng tất cả các đơn đăng ký dự thi phải điền bằng tiếng Anh.

Tham khảo hướng dẫn đăng ký dự thi và yêu cầu hồ sơ đăng ký tại IECEx OD 502. Tham khảo IECEx OD 504 các điều kiện tiên quyết yêu cầu cho mỗi đơn vị chứng chỉ tại IECEx OD.

 

Hãy chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ sau trước khi đăng ký dự thi:

  • Ảnh chân dung kích cỡ dùng cho hộ chiếu​​, định dạng jpg, tham khảo OD 502 3.3.5

  • Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và đào tạo, định dạng pdf hoặc định dạng văn bản tương tự, tham khảo OD 502 2.4 -2.5

 

Các bộ tài liệu IECEx OD có thể tải về tại đây hoặc tại IECEX.com

 

 

Hãy liên hệ ngay với trung tâm khảo thí của bạn nếu bạn cần hỗ trợ để đăng ký dự thi.

 

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam