PHÂN VÙNG KHU VỰC NGUY HIỂM

Phân vùng khu vực nguy hiểm là bước quan trọng trước tiên để giảm khả năng bắt lửa của đám khí, hơi và/hoặc bụi dễ cháy.

Các vụ nổ do bụi ngũ cốc (làm 59 người chết, 49 người bị thương tính từ năm 1976)

Nhựa - Vào ngày 29 tháng 1 năm 2003, một vụ nổ và hỏa hoạn đã phá hủy nhà máy Dịch Vụ Dược Phẩm Tây Âu ở Kinston, Bắc Carolina, làm sáu người chết, hàng chục người bị thương và hàng trăm người mất việc làm. Nhà máy sản xuất nút cao su và các sản phẩm khác dùng trong y tế. Nhiên liệu cho vụ nổ là một loại bột nhựa mịn, được tích tụ trên xà nhà trong khu vực sản xuất của nhà máy và bốc cháy.

Mỏ than - Lực lượng cứu hộ tại mỏ than nơi xảy ra vụ nổ khí gas làm ít nhất 6 công nhân ở tỉnh Quảng Ninh thiệt mạng vào tháng 1/2014

Đường - Vào ngày 7 tháng 2 năm 2008, một vụ nổ và cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Imperial Sugar ở phía tây bắc Savannah, Georgia, làm 14 người chết và 38 người khác bị thương, trong đó có 14 người bị bỏng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Vụ nổ được tiếp nhiên liệu bởi sự tích tụ quá nhiều bụi đường dễ cháy trong xưởng đóng gói.

Điều này có ảnh hưởng đến hoạt động của tôi không?

Bụi

 

Trong cơ sở của bạn, bạn có lưu trữ, xử lý hoặc sản xuất bụi không? Loại bụi nào sau đây?

  • Sản phẩm nông nghiệp

  • Bụi nông nghiệp

  • Bụi than

  • Bụi hóa chất

  • Bụi kim loại

  • Bụi nhựa

Làm sao để bạn biết nếu bạn cần thực hiện Phân vùng khu vực nguy hiểm?

Yêu cầu chính của chỉ thị ATEX là gì?

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam