HỘI THẢO ATEX & IECEx 2018

Về hội thảo:
 • Gần 100 cán bộ, kỹ sư đang làm việc tại PV Drilling, Biển Đông POC, Phú Quốc POC, PTSC M&C, PTSC POS, PTSC PS, PV Gas, VSP, PVFCCo và nhiều công ty Dầu Khí khác đã đến tham dự buổi hội thảo.

 • Lần đầu tiên ông Nguyễn Văn Khôi, phó Vụ trưởng, phụ trách Vụ Tiêu Chuẩn thuộc Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam có bài phát biểu về vai trò của Tổng cục TCĐLCL trong thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn quốc tế IEC và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến thiết bị phòng nổ Ex.

 • Hội thảo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tính an toàn khi làm việc với thiết bị phòng nổ Ex, giá trị khi sở hữu chứng chỉ IECEx CoPC và cách thức đăng ký thi chứng chỉ.

Chủ đề hội thảo:
 • Chứng chỉ IECEx CoPC là gì?

 • 10 đơn vị năng lực của chứng chỉ IECEx CoPC

 • Những giá trị khi sở hữu chứng chỉ IECEx CoPC?

 • Cách đăng ký thi chứng chỉ IECEx CoPC?

 • Những yêu cầu để đăng ký thi chứng chỉ IECEx CoPC?

 • Vai trò của Tổng cục TCĐLCL trong thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn quốc tế IEC và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

 • Tổng quan về quy trình cấp chứng chỉ thiết bị phòng nổ (Ex)?

 • Kiểm tra kiến thức phòng nổ Ex

Chương trình hội thảo:

Thời gian: Thứ Sáu, 31/8/2018

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Chương trình chi tiết: xem thêm

 

Hình ảnh hội thảo:

 

Tìm hiểu thêm:

Hội thảo ATEX & IECEx 2017

Hội thảo ATEX & IECEx 2019

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam