HỘI THẢO IECEx Ex QUỐC TẾ 2020

Do tình hình dịch COVID-19, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hoãn thời gian tổ chức HỘI THẢO Ex IECEx QUỐC TẾ 2020 cho đến khi có thông báo mới.
THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT!

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam