Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam

HỘI THẢO ATEX & IECEx

Hội thảo ATEX & IECEx được tổ chức thường niên là nơi gặp gỡ cho mọi người đang trực tiếp/ gián tiếp làm việc trong những môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hội thảo nhằm cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn của IEC.

Hội thảo ATEX & IECEx 2017

NGÀY KHAI TRƯƠNG

 

Thời gian: 22/09/2017

Địa điểm: Văn phòng Trainor Việt Nam

Xem thêm

Hội thảo ATEX & IECEx 2018

IECEx CoPC

 

Thời gian: 31/08/2018

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Xem thêm

Hội thảo ATEX & IECEx 2019

TẦM NHÌN QUỐC TẾ

 

Thời gian: 30/08/2019

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn

 

 Xem thêm