HỘI THẢO ATEX & IECEx

Hội thảo ATEX & IECEx được tổ chức thường niên là nơi gặp gỡ cho mọi người đang trực tiếp/ gián tiếp làm việc trong những môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hội thảo nhằm cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn của IEC.

Hội thảo ATEX & IECEx 2017

NGÀY KHAI TRƯƠNG

22/09/2017 - TP. Vũng Tàu

Xem thêm

Hội thảo ATEX & IECEx 2018

IECEx CoPC

31/08/2018 - K.s Sheraton Sài Gòn

Xem thêm

Hội thảo ATEX & IECEx 2019

TẦM NHÌN QUỐC TẾ

30/08/2019 - K.s Sheraton Sài Gòn

Xem thêm

Hội thảo ATEX & IECEx 2018

IECEx CoPC

31/08/2018 - K.s Sheraton Sài Gòn

Xem thêm

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam