Vietnamese English Trainor.no
KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG NỔ TỔNG QUÁT

KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG NỔ TỔNG QUÁT Ex training generalKHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG NỔ TỔNG QUÁT

 • The course provides the general knowledge and awareness of Ex equipment, installations and documentation in hazardous areas.
 • Nhằm cung cấp kiến thức tổng quát để nâng cao nhận thức của thiết bị nổ, cách lắp đặt và các tài liệu tại các khu vực nguy hiểm

Tên khóa học: Đào tạo kiến thức tổng quát về phòng nổ

Khóa học thời gian: 3 ngày

Khóa học giá: (Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

 

Mục tiêu:

Sau khi học xong, các học viên đã được trang bị những kiến thức cần thiết về phòng nổ, ví dụ phương pháp bảo vệ, thiết bị đánh dấu và các thiết bị điện tại khu vực nguy hiểm, vì vậy họ đã có thể lắp đặt và bảo trì thiết bị một cách an toàn theo quy đúng chuẩn của ATEX, IECEx, IECEx CoPC, UL, CSA và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

 

 Khóa học gồm những kiến thức căn bản về:

 • Kiểm định và bảo trì thiết bị cháy nổ
 • Cài đặt thiết bị cháy nổ.
 • Kiểm tra quản lý và hệ thống cháy nổ.
 • Sửa chữa và đại tu thiết bị cháy nổ .

 

Những ai cần học:

Bất kỳ người nào làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với thiết bị cháy nổ hoặc sắp đến làm tại những khu vực được phân loại nguy hiểm.

Là những người làm việc về điện, dụng cụ máy móc, tự động hóa, quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe môi trường. Cũng như những người làm về cơ khí, bán hàng hoặc  nhân viên văn phòng. 

 

Khóa học bao gồm các chủ đề sau:

 • Lịch sử nổ, nguyên lý nổ, lý thuyết cháy và nổ
 • Phân loại khu vực nguy hiểm
 • Lớp nhiệt độ
 • Cảnh quan nổ:
 • (Ex, ATEX, IECEx, hội đồng thông báo ATEX, đơn vị cấp chứng chỉ IECEx vv.)
 • ww.iecex.com.
 • Những biện pháp phòng chống cháy nổ: Ex d, p, q, o, e, i, n, m, s, op
 • Đánh dấu thiết bị phòng cháy nổ, đánh dấu thiết bị phòng cháy nổ cao hơn
 • Quy trình cấp chứng chỉ.
 • QAN & QAR, sản xuất thiết bị phòng nổ, Phòng thử nghiệm và tài liệu phòng nổ
 • Hướng dẫn lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn IEC 60079-14 và IEC 61892-7
 • Kiểm tra lắp đặt điện và bảo trì theo tiêu chuẩn IEC 60079-17
 • Sửa chữa và đại tu thiết bị phòng nổ theo tiêu chuẩn IECE 60079-19
 • Tiêu chuẩn IEC: mua ở đâu và cách đọc để hiểu các tiêu chuẩn.
 • Câu hỏi và câu trả lời