Tên công ty và pháp nhân mới của chúng tôi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 sẽ là công ty TNHH An Toàn Điện TESV (TESV - ATEX & IECEx Production)

Xem thêm >>

 

Liên hệ với chúng tôi

Lầu 5, tòa nhà ACB

14 Hoàng Hoa Thám, Phường 2,

TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

DĐ: +84 973862602       ĐT: +84 254 3850111

E-mail: mail@tesv.no

Vui lòng để lại thông tin

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam