Kiểm tra kiến thức Ex

  Chúng tôi là đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam được IECEx chứng nhận. Tiền thân là công ty TNHH An Toàn Điện Trainor, chúng tôi đã giúp nhiều người học hỏi và nâng cao nhận thức về an toàn phòng nổ Ex. Với các bài kiểm tra kiến thức Ex cơ bản, chúng tôi tiến hành nâng cấp các câu hỏi trong bài kiểm tra miễn phí. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn để bạn xem lại đáp án được giảng giải cụ thể. Điều đó giúp bạn vừa đánh giá được kiến thức cơ bản Ex vừa học thêm được kiến thức về các tiêu chuẩn ATEX & IECEx.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chúng tôi sẽ ưu đãi giảm giá 62.5% mức phí làm bài kiểm tra. Do số lượng ưu đãi có giới hạn, mức giá có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

$30 USD   ($80 USD)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Kiểm tra kiến thức cơ bản Ex

Mục tiêu: 

 • Tự đánh giá trình độ Ex cơ bản

 • Ôn luyện cho kỳ thi chứng chỉ IECEx CoPC Ex 001

Thông tin bài kiểm tra:

 • Tổng số câu hỏi: 62

 • Gồm câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận

 • Thời gian làm bài 1,5 giờ

 • Chỉ có 1 lần để làm bài kiểm tra và không được dừng giữa chừng

 • Có email báo điểm sau khi hoàn thành kiểm tra

$80 USD   $210 USD

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Kiểm tra và học kiến thức cơ bản Ex

Mục tiêu:

 • Tự đánh giá trình độ Ex cơ bản

 • Ôn luyện cho kỳ thi chứng chỉ IECEx CoPC Ex 001

 • Học kiến thức mới qua giải thích đáp án các câu hỏi

Thông tin bài kiểm tra:

 • Tổng số câu hỏi: 62

 • Gồm câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận

 • Thời gian làm bài 4 giờ

 • Xem lại đáp án và giải thích sau mỗi 10 câu hỏi

 • Chỉ có 1 lần để làm bài kiểm tra và không được dừng giữa chừng

 • Có email báo điểm sau khi hoàn thành kiểm tra

*  Nếu đăng ký theo nhóm/ công ty hay cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi​: tại đây

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam