DỊCH VỤ TƯ VẤN Ex

Phân vùng khu vực nguy hiểm (HAC)

 

Phân vùng khu vực nguy hiểm là bước quan trọng trước tiên để giảm khả năng bắt lửa của đám khí, hơi và/hoặc bụi dễ cháy.

Khảo sát và kiểm tra thiết bị Ex

Người sử dụng cuối cùng hoặc chủ sở hữu của một nhà máy có trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc lắp đặt thiết bị điện khi các thiết bị điện được lắp đặt trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao.

Phân xưởng sửa chữa chứng nhận IECEx

Bạn có đang dự định  trở thành Xưởng sửa chữa được chứng nhận IECEx?

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam