DỊCH VỤ KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ Ex

Tiền thân của công ty TESV là công ty TNHH An Toàn Điện Trainor. Chúng tôi là trung tâm đào tạo chuyên về thiết bị phòng nổ Ex và tổ chức thi và cấp chứng chỉ IECEx CoPC đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. 

Chúng tôi có hơn 13 năm kinh nghiệm chuyên môn về thiết bị phòng nổ Ex, đặc biệt trong lĩnh vực Dầu khí tại Na Uy và hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là Đào tạo, Cấp chứng chỉ và Kiểm tra. Chuyên gia Ex của chúng tôi, ông Vũ Thái Sơn là người Thụy Điển/ Việt Nam, ông bắt đầu làm việc với môi trường dễ cháy nổ và thiết bị phòng nổ Ex tại Nemko và DNV GL Presafe AS vào năm 2008. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Kỹ thuật Điện Na Uy (NEK) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC).


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm tra thiết bị phòng nổ Ex như sau:

 • Thực hiện kiểm tra chi tiết, kiểm tra gần và kiểm tra trực quan thiết bị Ex theo yêu cầu của khách hàng đối tác

 • Xây dựng và hoàn thiện Ex Register

 • Biên soạn tài liệu phòng chống cháy nổ

 • Lập báo cáo kiểm tra trực quan & kiểm tra gần

 • Lập báo cáo kiểm tra chi tiết

 

Quản lý kỹ thuật đối với nhóm giám định thiết bị Ex tại địa phương:

 • Chúng tôi có thể cung cấp nhân sự Ex có kinh nghiệm tại địa phương trong thời gian ngắn nhất.

 • TESV sẽ chịu trách nhiệm chung và kiểm soát tiến độ kiểm tra.

 • TESV chịu trách nhiệm giám sát đối với các kiểm tra viên thiết bị Ex của địa phương.

 • Lập báo cáo hàng ngày, cập nhật và báo cáo tiến độ công việc cho khách hàng.

 • Đảm bảo công việc được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu trong nước và các tiêu chuẩn IEC.


Tài liệu cần thiết để tiến hành kiểm tra thiết bị phòng nổ Ex:

 • Đơn yêu cầu cung cấp dịch vụ TESV

 • Bản vẽ phân vùng khu vực

 • Ex register

 

Ngôn ngữ:
Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Na Uy & Tiếng Thụy Điển

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:  mail@tesv.no

1/9
1/6

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam