ĐÀO TẠO PHÒNG NỔ Ex

TESV – ATEX & IECEx Production tổ chức đào tạo các khóa học thú vị, hiệu quả và bổ ích. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi khuyến khích học viên không ngừng học tập với lộ trình rõ ràng để cải thiện kỹ năng làm việc với thiết bị an toàn phòng nổ Ex:

           Ex Tổng Quát | Ex Kiểm tra & bảo trì | Các khóa học nâng cao

           Kiểm tra và cấp chứng chỉ

           Đào tạo tại TESV | Nhà máy | trực tuyến

Nếu bạn có thể học về thiết bị an toàn phòng nổ Ex để làm việc trong các khu vực nguy hiểm thì sao?

           Hạn chế các tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác

           Thực hiện công việc của mình một cách chuyên nghiệp

           Thăng tiến trong công việc

Chứng chỉ Ex Tổng Quát

Dành cho người mới làm quen với lĩnh vực an toàn phòng nổ Ex hoặc những nhân sự có kinh nghiệm nhưng chưa được đào tạo phù hợp về Ex.

Chứng chỉ

Ex Kiểm tra & bảo trì

Dành cho kỹ sư điện/ tự động hóa đã được đào tạo bài bản về Ex.

Chứng chỉ quốc tế

IECEx CoPC

Dành cho những nhân sự giày dạn kinh nghiệm mong muốn thi chứng chỉ quốc tế IECEx CoPC.

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam