KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG NỔ Ex

Để giúp bạn trên hành trình chinh phục lĩnh vực an toàn phòng nổ Ex, Trainor Việt Nam sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo mang lại khóa học thú vị, hiệu quả và bổ ích. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi khuyến khích học viên không ngừng học tập với một lộ trình rõ ràng để cải thiện kỹ năng an toàn phòng nổ Ex.

Chúng tôi có đủ năng lực chuyên môn để cung cấp các khóa đào tạo Ex tổng quát, Ex kiểm tra và bảo trì và những khóa học Ex chuyên sâu hơn.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo tại trung tâm và các khóa học trực tuyến. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các khóa đào tạo tại văn phòng công ty đối tác trong và ngoài nước.

 
Khóa Ex tổng quát

 

Nhằm cung cấp kiến thức tổng quát để nâng cao nhận thức của thiết bị nổ, cách lắp đặt và các tài liệu tại các khu vực nguy hiểm

Khóa Ex kiểm tra và bảo trì

Khóa đào tạo về lý thuyết này nhằm giúp học viên hiểu thêm các tiêu chuẩn của IECEx và chỉ thị của ATEX liên quan đến việc sửa chữa, đại tu, cải tạo và kiểm định máy móc thiết bị điện.

Học viên sẽ được học các khái niệm khác nhau trong lĩnh vực phòng nổ, bức tranh tổng thể về phòng nổ, làm thế nào để kiểm soát và duy trì số lượng lớn các nguồn đánh lửa trên giàn khoan, các thiết bị được kiểm nghiệm và được chứng nhận thế nào. Khóa học cũng nhấn mạnh đến nguyên lý cơ bản phòng nổ, lý thuyết nổ và cách kiểm tra tài liệu và chứng nhận thiết bị nổ.

Khóa học ôn thi chứng chỉ
Ex 000, 001, 002, 003 & 006, 004, 007 & 008, 009
Chứng chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn cao về kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Cần cập nhật kiến thức kỹ thuật cơ bản qua khóa học tổng quát phòng nổ Ex và kiến thức về các tiêu chuẩn. Khóa học ôn thi không bắt buộc, nhưng cần thiết để cung cấp cho bạn một nền tảng tốt trước khi làm bài kiểm tra IECEx CoPC.

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam