1/4

Lộ trình khóa học

Yêu cầu

Khóa học

Khóa tiếp theo

Ôn thi IECEx CoPC Ex 001

 

Thông tin khóa học

Tên khóa học: Ex 001 – Khóa ôn thi

Tài liệu:

Hình thức học: Tại lớp | Học trực tuyến | Kiểm tra thử online

Thời lượng: 1 ngày

Giá: 7.700.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: 

* Vui lòng liên hệ nếu đăng ký theo nhóm/ công ty: contact us

Mục tiêu khóa học

Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc tại các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị cho học viên trước kỳ thi chứng chỉ Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ.

Đối tượng học viên
  • Kỹ sư/kỹ thuật điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 001.

  • Không yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ tối thiểu, nhưng vì đây là khóa học ôn thi nên học viên phải được đào tạo và có kiến thức cơ bản về Ex.

Nội dung khóa học

Khóa học dựa trên các yêu cầu năng lực được mô tả trong OD 504 và nội dung của loạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60079.

  • Các nguyên lý phòng nổ

  • Thực hiện công việc tại khu vực nguy hiểm

  • Hệ thống chứng chỉ IECEx

  • Các phương pháp bảo vệ phòng nổ

  • Đánh dấu và ghi nhãn

  • Tóm tắt sơ lược các quy định và tiêu chuẩn

  • Thuật ngữ tiếng Anh trong phòng nổ

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam