Khóa học:

Ex 001

 

Đây là khóa học ôn thi chứng chỉ IECEx Ex 001.

Tên khóa học: Ex 001 – Khóa cơ bản

Thời gian: 1 ngày

Giá: 7.700.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

Mục tiêu:

Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc tại các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị cho học viên trước kỳ thi chứng chỉ Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ.

 

Đối tượng học viên:

Nhân lực điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 001. Không yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ tối thiểu, nhưng học viên phải có kiến thức cơ bản và được đào tạo để làm việc trong khu vực nguy hiểm

Nội dung khóa học:

Khóa học dựa trên các yêu cầu năng lực được mô tả trong OD 504 và nội dung của loạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60079.

 

  • Các nguyên lý phòng nổ

  • Thực hiện công việc tại khu vực nguy hiểm

  • Hệ thống chứng chỉ IECEx

  • Các phương pháp bảo vệ phòng nổ

  • Đánh dấu và ghi nhãn

  • Tóm tắt sơ lược các quy định và tiêu chuẩn

  • Thuật ngữ tiếng Anh trong phòng nổ

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam