Khóa học:

Ex 003 & 006

Đây là khóa học ôn thi chứng chỉ IECEx Ex 003 & Ex006.

Tên khóa học: Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra

Thời gian: 1 ngày

Giá: 7.700.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

Mục tiêu:

Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi chứng chỉ Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra.

Đối tượng học viên:

Nhân lực điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra lắp đặt hệ thống điện.

 

Nội dung khóa học:

Khóa học dựa trên các yêu cầu năng lực được mô tả trong OD 504 và nhấn mạnh vào tiêu chuẩn IEC 60079-14. Đây là khóa học ôn bao gồm những nội dung trong chứng chỉ của IECEx gồm:

 

Ex 003 - Lắp đặt thiết bị phòng nổ

  • Thông tin tổng quan về lắp đặt thiết bị phòng nổ

  • Tuân theo các quy định của từng phương pháp bảo vệ

  • Yêu cầu khi thực hiện nối dài hệ thống cáp điện

  • Xác định được thiết bị và phương pháp bảo vệ

  • Yêu cầu về hồ sơ tài liệu


Ex 006 - Kiểm tra lắp đặt hệ thống điện

  • Đo lường điện trở cách nhiệt

  • Kiểm tra vận hành của thiết bị

  • Các lỗi và nhược điểm thường gặp

  • Kiểm tra và sửa chữa hồ sơ tài liệu

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam