1/6
Ôn thi IECEx CoPC
Ex 003 & 006

Thông tin khóa học

Tên khóa học: Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra (Khóa ôn thi)

Tài liệu: Có

Hình thức học: Tại lớp

Thời gian: 1 ngày

Giá: 7.700.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ:

Lộ trình khóa học

Yêu cầu

Khóa học

Khóa tiếp theo

* Vui lòng liên hệ nếu đăng ký theo nhóm/ công ty: contact us

Mục tiêu khóa học

Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi chứng chỉ Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra.

Đối tượng học viên

Kỹ sư/ kỹ thuật điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 003 & 006 - Lắp đặt và kiểm tra lắp đặt hệ thống điện.
 

Nội dung khóa học

Khóa học dựa trên các yêu cầu năng lực được mô tả trong OD 504 và nhấn mạnh vào tiêu chuẩn IEC 60079-14. Đây là khóa học ôn bao gồm những nội dung trong chứng chỉ của IECEx gồm:

 

Ex 003 - Lắp đặt thiết bị phòng nổ

  • Thông tin tổng quan về lắp đặt thiết bị phòng nổ

  • Tuân theo các quy định của từng phương pháp bảo vệ

  • Yêu cầu khi thực hiện nối dài hệ thống cáp điện

  • Xác định được thiết bị và phương pháp bảo vệ

  • Yêu cầu về hồ sơ tài liệu


Ex 006 - Kiểm tra lắp đặt hệ thống điện

  • Đo lường điện trở cách nhiệt

  • Kiểm tra vận hành của thiết bị

  • Các lỗi và nhược điểm thường gặp

  • Kiểm tra và sửa chữa hồ sơ tài liệu

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam