1/4
Ôn thi IECEx CoPC
Ex 004, 007 & 008

Thông tin khóa học

Tên khóa học: Ex 004, 007 & 008 - Kiểm tra & bảo trì

(Khóa ôn thi)

Tài liệu:

Hình thức học: Tại lớp | Học trực tuyến | Kiểm tra thử online

Thời gian: 1 ngày

Giá: 7.700.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: 

Yêu cầu

Khóa học

Khóa tiếp theo

Lộ trình khóa học

* Vui lòng liên hệ nếu đăng ký theo nhóm/ công ty: contact us

Mục tiêu khóa học

Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi chứng chỉ Ex 004, 007 & 008 - Kiểm tra & bảo trì.

Đối tượng học viên

Kỹ sư/kỹ thuật điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 004, 007 & 008 – Kiểm tra và bảo trì.

Nội dung khóa học

Khóa học dựa trên các yêu cầu năng lực được mô tả trong OD 504 và nhấn mạnh vào tiêu chuẩn IEC 60079-14. Đây là khóa học ôn bao gồm những nội dung trong chứng chỉ của IECEx gồm:

Ex 004 – Bảo trì thiết bị phòng nổ

  • Tổng quan về bảo trì lắp đặt thiết bị phòng nổ

  • Hệ thống và nguyên lý bảo trì

  • Yêu cầu và trách nhiệm đối với việc bảo trì

  • Xác định được thiết bị và các phương pháp bảo vệ

 

Ex 007 – Thẩm định trực quan và kiểm tra trực tiếp

  • Các mức độ kiểm tra

  • Quy trình và các hạng mục kiểm tra

  • Các lỗi và nhược điểm thường gặp

 

Ex 008 – Kiểm tra chi tiết

  • Các mức độ kiểm tra

  • Quy trình và các hạng mục kiểm tra

  • Phương pháp và thiết bị kiểm tra

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam