Khóa học:

Ex 004, 007 & 008

Đây là khóa học ôn thi chứng chỉ IECEx Ex 004, Ex 007 & Ex 008.

Tên khóa học: Ex 004, 007 & 008 - Kiểm tra & bảo trì

Thời gian: 1 ngày

Giá: 7.700.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

Mục tiêu:

Khóa học này nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi chứng chỉ Ex 004, 007 & 008 - Kiểm tra & bảo trì.

 
Đối tượng học viên:

Nhân lực điện, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ Ex 004, 007 & 008 – Kiểm tra và bảo trì.

Nội dung khóa học:

Khóa học dựa trên các yêu cầu năng lực được mô tả trong OD 504 và nhấn mạnh vào tiêu chuẩn IEC 60079-14. Đây là khóa học ôn bao gồm những nội dung trong chứng chỉ của IECEx gồm:

Ex 004 – Bảo trì thiết bị phòng nổ

Tổng quan về bảo trì lắp đặt thiết bị phòng nổ

Hệ thống và nguyên lý bảo trì

Yêu cầu và trách nhiệm đối với việc bảo trì

Xác định được thiết bị và các phương pháp bảo vệ

 

Ex 007 – Thẩm định trực quan và kiểm tra trực tiếp

Các mức độ kiểm tra

Quy trình và các hạng mục kiểm tra

Các lỗi và nhược điểm thường gặp

 

Ex 008 – Kiểm tra chi tiết

Các mức độ kiểm tra

Quy trình và các hạng mục kiểm tra

Phương pháp và thiết bị kiểm tra

 

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam