Khóa học:

Ex phòng nổ tổng quát

Khóa đào tạo về lý thuyết giúp học viên hiểu rõ về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tại các khu vực nguy hiểm. Học viên được học về nhiều loại thiết bị phòng nổ, cách thức thiết lập, nơi lắp đặt và cách sử dụng thiết bị..

Thông tin khóa học:

Tên khóa học: Đào tạo Ex phòng nổ tổng quát

Thời gian: 3 ngày

Giá: 25.300.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

 

Mục tiêu:

Khóa đào tạo về lý thuyết giúp học viên hiểu rõ về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tại các khu vực nguy hiểm. Học viên được học về nhiều loại thiết bị phòng nổ, các phương pháp bảo vệ và cách thức để thiết lập.

Khóa học tạo nền tảng kiến thức cơ bản cho:

Kiểm tra và bảo trì thiết bị phòng nổ.

Lắp đặt thiết bị phòng nổ.

Hệ thống quản lý kiểm tra thiết bị phòng nổ.

Sữa chửa, đại tu và cải tạo thiết bị phòng nổ.

Khóa học bao gồm các chủ đề sau:

 

 • Lịch sử nổ, nguyên lý nổ, lý thuyết cháy và nổ

 • Phân loại khu vực nguy hiểm

 • Chỉ thị của Atex và hệ thống chứng chỉ của IECEx

 • Các phương pháp bảo vệ phòng nổ

 • Ghi nhãn thiết bị phòng nổ

 • Quy trình cấp chứng chỉ

 • Tài liệu liên quan đến thiết bị phòng nổ

 • Hướng dẫn lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn IEC 60079-14 và IEC 61892-7

 • Kiểm tra lắp đặt điện và bảo trì theo tiêu chuẩn IEC 60079-17

 • Sửa chữa và đại tu thiết bị phòng nổ theo tiêu chuẩn IECE 60079-19

 • Các tiêu chuẩn của IEC

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam