Ex kiểm tra & bảo trì

1/7

Lộ trình khóa học

Yêu cầu

Khóa học

Khóa tiếp theo

Ex Kiểm tra & bảo trì

Thông tin khóa học

Tên khóa học: Đào tạo Ex kiểm tra & bảo trì

Giáo trình:

Hình thức học: Tại lớp/ Học trực tuyến

Chứng chỉ:

Thời  lượng khóa học: 3 ngày

Giá: 27.500.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: 

* Vui lòng liên hệ nếu đăng ký theo nhóm/ công ty: contact us

Mục tiêu khóa học

Khóa đào tạo bổ trợ để thực hiện bảo trì về lắp đặt thiết bị phòng nổ Ex. Khóa học gồm cả hai phần lý thuyết và thực hành. Giới thiệu những nhiệm vụ được cơ quan chức năng quy định người sử dụng hoặc chủ sở hữu hệ thống điện tự thực hiện và các nhiệm vụ nhà máy được ủy quyền phải thực hiện. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến ​​thức cần thiết để tiến hành bảo trì tại những khu vực nguy hiểm một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Đối tượng học viên
 • Kỹ sư điện và tự động hóa. Học viên phải được đào tạo cơ bản về phòng nổ Ex.

 

Nội dung khóa học
 • Bảo trì dự phòng cho thiết bị phòng nổ Ex

 • Bảo trì sửa chữa cho thiết bị phòng nổ Ex

 • Vận hành và bảo trì

 • Lựa chọn thiết bị và chấp nhận rủi ro

 • Bảo trì sửa chữa

 • Cách dự đoán tuổi thọ thiết bị

 • Lịch sử và thu thập dữ liệu

 • Nghiên cứu tình huống và kiểm tra

 • Thực hành kiểm tra thiết bị Ex

 • Lập danh mục thiết bị Ex để quản lý bảo trì

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam