Khóa học:

Ex kiểm tra & bảo trì

 

Khóa đào tạo bổ trợ cho nhân sự thực hiện bảo trì về lắp đặt thiết bị phòng nổ Ex. Khóa học gồm cả hai phần lý thuyết và thực hành. Giới thiệu những nhiệm vụ được cơ quan chức năng quy định người sử dụng hoặc chủ sở hữu hệ thống điện tự thực hiện và các nhiệm vụ nhà máy được ủy quyền phải thực hiện. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến ​​thức cần thiết để tiến hành bảo trì tại những khu vực nguy hiểm một cách an toàn và chuyên nghiệp.

 

Thông tin khóa học:

Tên khóa học: Đào tạo Ex kiểm tra & bảo trì

Thời gian: 3 ngày

Giá: 27.500.000 VNĐ (Giá gồm thuế VAT)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

Mục tiêu:

Khóa đào tạo bổ trợ cho nhân sự thực hiện bảo trì về lắp đặt thiết bị phòng nổ Ex. Khóa học gồm cả hai phần lý thuyết và thực hành. Giới thiệu những nhiệm vụ được cơ quan chức năng quy định người sử dụng hoặc chủ sở hữu hệ thống điện tự thực hiện và các nhiệm vụ nhà máy được ủy quyền phải thực hiện. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến ​​thức cần thiết để tiến hành bảo trì tại những khu vực nguy hiểm một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Đối tượng học viên:

Kỹ sư điện và tự động hóa. Học viên phải có kiến thức cơ bản về phòng nổ Ex.

Đối tượng học viên:

Kỹ sư điện và tự động hóa. Học viên phải có kiến thức cơ bản về phòng nổ Ex.

Khóa học bao gồm các chủ đề sau:

  • Kiểm tra lắp đặt điện và bảo trì theo tiêu chuẩn EN/IEC 60079-17

  • Sửa chữa và đại tu thiết bị phòng nổ theo tiêu chuẩn EN/IEC 60079-19

  • Ví dụ điển hình và câu hỏi trắc nghiệm

  • Ghi nhãn theo UL và CSA (Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada)

  • Các tiêu chuẩn lắp đặt ngoài khơi

  • Thực hành kiểm tra lắp đặt thiết bị phòng nổ Ex

  • Đăng ký cho thiết bị phòng nổ

  • Thực hiện tìm lỗi và sửa chữa

  • Hiểu được tầm quan trọng của các tài liệu phòng nổ

  • Kiểm tra và đánh giá

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam