NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Chứng chỉ IECEx CoPC có thời hạn trong bao lâu?

5 năm. Trong 5 năm bạn phải duy trì kiến thức phòng nổ Ex của mình.

2. Tôi nên đăng ký thi những đơn vị chứng chỉ nào?

 

  • Bạn là giám đốc nhà máy?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

  • Bạn là giám đốc về an toàn?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 002 - Xác định mức độ nguy hiểm của các khu vực có nguy cơ nổ

  • Bạn là người giám sát nhà máy?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 003 - Lắp đặt thiết bị phòng nổ và hệ thống dây

Ex 004 - Bảo trì thiết bị trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 008 - Kiểm tra chi tiết hệ thống điện và các thiết bị phòng nổ gắn kèm

  • Bạn là kỹ thuật viên?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 003 - Lắp đặt thiết bị phòng nổ và hệ thống day

Ex 004 - Bảo trì thiết bị trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 007 - Thẩm định trực quan và kiểm tra trực tiếp hệ thống điện trong môi trường có nguy cơ nổ

 

  • Bạn là người thiết kế hệ thống điện?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 009 - Thiết kế lắp đặt hệ thống điện trong môi trường có nguy cơ nổ

  • Bạn là người lắp đặt hệ thống điện?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 003 - Lắp đặt thiết bị phòng nổ và hệ thống dây

  • Bạn là người kiểm tra/ kiểm toán viên?

Ex 001 - Nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 007 - Thẩm định trực quan và kiểm tra trực tiếp hệ thống điện trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex 008 - Kiểm tra chi tiết hệ thống điện và các thiết bị phòng nổ gắn kèm

Ex 010 - Thẩm định lại công tác kiểm tra hệ thống điện trong môi trường có nguy cơ nổ

3. Có bắt buộc phải học ôn thi chứng chỉ?

Khóa học ôn thi là không bắt buộc. Xem xét việc đăng ký dự thi chỉ dựa vào các yêu cầu của IECEx OD 504.

 

Nếu thí sinh muốn học ôn trước kỳ thi khảo thí, có thể lựa chọn bất kỳ trung tâm đào tạo nào. Trainor là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo được chứng nhận bởi IECEx theo OD 503 & 504, và tên của công ty đã được cập nhật trong bản danh sách trên trang web của IECEx.

 

Trainor có thể cung cấp nhiều nhiều khóa học về phòng nổ Ex, kể cả khóa học ôn thi chứng chỉ.

Xin lưu ý rằng dịch vụ khảo thí và dịch vụ đào tạo là hai bộ phận hoàn toàn riêng biệt, và việc chọn Trainor để đào tạo không mang đến bất kỳ lợi thế nào so với các trung tâm đào tạo khác. Bộ phận đào tạo không được biết về công tác khảo thí ngoại trừ những gì được công bố trong IECEx OD 504.

Nếu bạn muốn học ôn thi tại Trainor, hãy liên hệ với các trung tâm đào tạo của của chúng tôi.

Tham khảo thêm thông tin tại www.trainor.no, www.trainor.co.kr hoặc www.trainor.vn

4.  Thời gian và chi phí thi chứng chỉ? 

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký dự thi trong vòng 3 ngày làm việc và sẽ thông báo cho bạn nếu đơn đăng ký đã hoàn chỉnh. Khi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh, thời gian xem xét sẽ phụ thuộc vào hồ sơ của bạn, và số lượng tham chiếu chúng tôi cần phải kiểm tra.

 

Nếu hợp lệ, trạng thái của bạn sẽ chuyển từ “Ứng viên” thành “Thí sinh”, và bạn có thể đăng ký cho kỳ thi của mình.

 

Sau kỳ thi, chúng tôi sẽ chấm điểm trong vòng 5 ngày làm việc và thông báo kết quả qua thư điện tử.

Nếu bạn thi đậu và thanh toán lệ phí thi đầy đủ, bạn sẽ được cấp chứng chỉ. IECEx sẽ in cho bạn một thẻ chứng chỉ cầm tay gửi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ chuyển cho bạn.

Lệ phí thi thay đổi tùy vào địa điểm thi. Vui lòng liên hệ với trung tâm khảo thí của bạn để biết lệ phí thi chính xác.

5.  Yêu cầu phúc khảo

Quyết định của trung tâm khảo thí có thể được yêu cầu phúc khảo. Xin vui lòng xem tài liệu hướng dẫn về quy trình phúc khảo.

6.  Các trung tâm khảo thí khác

Chúng tôi chấp nhận chứng chỉ Ex 001 cấp bởi các trung tâm khảo thí khác là điều kiện tiên quyết hợp lệ để thi các đơn vị chứng chỉ cao hơn. Lưu ý rằng những giới hạn đối với Ex 001 sẽ dẫn đến các giới hạn tương tự đối với các đơn vị chứng chỉ cao hơn.

Nếu bạn muốn gia hạn chứng chỉ CoPC bạn có thể gia hạn tại trung tâm khảo thí ban đầu hay bất kỳ trung tâm khảo thí nào khác.  

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam