Kiểm tra kiến thức phòng nổ Ex

Chúng tôi là trung tâm khảo thí cấp chứng chỉ và là đơn vị đào tạo được chứng nhận bởi IECEx.  Là chi nhánh của Trainor Na Uy, chúng tôi đã giúp hàng ngàn người học và nâng cao nhận thức khi làm việc với thiết bị phòng nổ Ex trên toàn thế giới.

Tìm học phần phù hợp nhất với bạn. Và thử kiểm tra nhanh với chúng tôi.

 
 

      Y/c: Không

 

Ex Tổng quát

Chuẩn bị cho thi chứng chỉ IECEx CoPC

Chúng tôi có các khóa học luyện thi nhằm giúp cho các bạn sẵn sàng thi lấy chứng chỉ IECEx CoPC. Những khóa học này bao gồm câu hỏi liên quan đến Ex, thực hành kiểm tra và thực hành lắp đặt thiết bị phòng nổ Ex.

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam