Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam

Trainor Certification là đơn vị khảo thí tuân theo IECEx 05 mảng chứng chỉ CoPC công nhận năng lực làm việc với thiết bị phòng nổ.

 

Trainor được công nhận cấp các đơn vị chứng chỉ: 

Ex000 Kiến thức và nhận thức cơ bản để đi vào khu vực được phân loại nguy hiểm.

Ex001 Ứng dụng các nguyên tắc bảo vệ cơ bản trong môi trường có nguy cơ nổ.

Ex003 Lắp đặt thiết bị phòng nổ và hệ thống dây

Ex004 Bảo trì thiết bị trong môi trường có nguy cơ nổ

Ex006 Kiểm tra việc lắp đặt điện có liên quan đến môi trường có nguy cơ nổ

Ex007 Kiểm tra trực tiếp và trực quan việc lắp đặt điện có liên quan đến môi trường có nguy cơ nổ

Ex008 Kiểm tra chi tiết việc lắp đặt điện có liên quan đến môi trường nguy cơ nổ

Ex009 Thiết kế lắp đặt hệ thống điện có liên quan đến môi trường có nguy cơ nổ

 
Laptop Writing
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký dự thi trực tuyến. Chỉ cần nhấp vào nút bên dưới và điền vào đơn đăng ký dự thi bằng Tiếng Anh.

School Application
In the Classroom
QUY TRÌNH KHẢO THÍ

 

Đăng ký dự thi trực tuyến, qua thư điện tử hay gửi qua bưu điện.

Khi đăng ký dự thi, bạn sẽ trở thành “Ứng viên”. Xem thêm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ THI CHỨNG CHỈ?

 

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký dự thi trong vòng 3 ngày làm việc và sẽ thông báo cho bạn nếu đơn đăng ký đã hoàn chỉnh. Xem thêm

Trainor là đơn vị khảo thí được công nhận bởi IECEx được phép cấp chứng chỉ quốc tế CoPC công nhận năng lực làm việc với thiết bị phòng nổ.

 

Xem thêm thông tin