HỘI THẢO IECEx Ex QUỐC TẾ 2020

27-28 THÁNG TÁM 2020
Khách sạn Sheraton Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
#International Ex Conference #IECEx #Trainor Vietnam # August 2020

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam