Giám định & Tư vấn


Các chuyên gia của chúng tôi đã được cấp chứng chỉ tiến hành giám định hệ thống điện tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ.

Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Nhiều người trong số họ tích cực tham gia vào các ủy ban tiêu chuẩn và các nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, bao gồm NK 31, NK 64, NK 18 và cả nhóm chuyên gia của IECEx.

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam