Kiểm tra trực tuyến
Kiểm tra miễn phí

 

Kiểm tra kiến thức tổng quát về ATEX & IECEx cho thiết bị điện và thiết bị không chạy bằng điện. Cần có trình duyệt và kết nối mạng internet. Thông báo ngay kết quả kiểm tra.

Ôn thi IECEx CoPC

 

Kiểm tra kiến thức lớp học ôn thi lấy chứng chỉ IECEx CoPC. Yêu cầu phải tham dự lớp học ôn và có mật khẩu.

Kiểm tra Ex tổng quát

 

Kiểm tra kiến thức khóa học tổng quát về Ex. Yêu cầu phải tham dự lớp học và có mật khẩu.

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam