Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam

Our Services

* Mức học phí/ người đã bao gồm 10% VAT.

* Nếu thí sinh vượt qua kỳ thi và muốn được cấp chứng chỉ CoPC, chúng tôi sẽ thu thêm phí cấp bằng.